VIJESTI

Volonterska akcija u Tehničkoj školi Nikole Tesle u Vukovaru

27. April 2017.|0 Komentara

Dana 25. travnja 2017. u suradnji s Tehničkom školom Nikole Tesle iz Vukovara, PRONI Centar je u okviru projekta Volonterski centar Vukovar održao volontersku akciju na kojoj je sudjelovala 21 osoba. […]

  • pic_01

Nastavak međusektorske suradnje u Vukovaru

21. April 2017.|0 Komentara

PRONI Centar 2009. godine s ciljem unaprijeđenja protoka i kvalitete informacija na lokalnoj razini između različitih dionika uspostavlja Savjetodavni odbor Info centra koji je sastavljen […]

  • Gimanzija

Volonterske akcije u školama

07. April 2017.|0 Komentara

U okviru projekta Volonterski centar Vukovar organizirane su dvije volonterske akcije u suradnji sa srednjim školama na području grada Vukovara. U suradnji sa Strukovnom školom Vukovar uređivao […]

  • Logotip_final

Održana izobrazba za mlade

03. April 2017.|0 Komentara

U četvrtak i petak, 30. i 31. ožujka 2017. održala se izobrazba za mlade u području razvoja politika za mlade, paralelno u Osijeku, Vukovaru i […]

  • icmos

Oriovac i Čaglin

03. April 2017.|0 Komentara

U sklopu programa Regionalni info-centar za mlade Osijek nastavljamo s posjetama mladima u manjim sredinama naše regije…

Tako smo s Info-karavanom 27.3.2017. posjetili Oriovac, u suradnji […]

  • eurodesk, 16.3.17.2

“Meni je bilo super!”

16. March 2017.|0 Komentara

„Meni je bilo super!“ – prezentaciju o prilikama za mobilnost mladih u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek zajednički su održali Erasmus Student Network Osijek i […]

Projekti koji su u tijeku

Moj način

Kroz projekt „Moj način“ PRONI Centar će zajedno sa suradnicima udrugom „Atelier Artist“ i Graditeljsko-geodetskom školom Osijek tijekom četveromjesečnog razdoblja (od 1. rujna do 31. prosinca 2016. godine) potaknuti mlade ljude na aktivno sudjelovanje u […]

Volonterski centar Vukovar 2016/2017

Projekt pod nazivom Volonterski centar Vukovar kojeg u partnerstvu s jedinicama lokalne samouprave – Grad Vukovar i Općina Tompojevci te regionalnom samoupravom – Vukovarsko-srijemska županija, udrugom za mlade – Mirovna grupa mladih Dunav iz Vukovara […]

Na praksi!

Projekt „Na praksi!“ primarno ima za cilj doprinijeti podizanju razine kvalitete usluga u području informiranja i savjetovanja mladih u Info centrima za mlade u Hrvatskoj, ali i širom Europe kroz prijenos i primjenu metoda, načina […]

Više projekta

Projekti koji su iza nas

Projekt “I-Strategija”

Projekt „I – Strategija“ ima za cilj izraditi Strategiju informiranja mladih kroz uspostavu strukturiranog dijaloga između mladih, Gradskog savjeta mladih grada Vukovara, relevantnih institucija i osoba odgovornih za kreiranje politike prema mladima Grada Vukovara, odnosno […]

A lokalni aktivizam?! 2

PRONI Centar za socijalno podučavanje će u razdoblju od Listopada 2015. do Rujna 2016. provoditi drugu inačicu projekta ‘’A-LA!?’’ koji je ujedno i svojevrstan nastavak na istoimeni projekt koji je proveden u proteklom razdoblju.
Projektom “A-LA?! […]

Volonterski centar Vukovar

Projekt pod nazivom Volonterski centar Vukovar kojeg u suradnji s jedinicom lokalne samouprave – Grad Vukovar i udrugom za mlade – Mirovnom grupom mladih Dunav iz Vukovara te suradničkom organizacijom (Volonterski centar Osijek) i institucijama […]

Više projekata

Donatori:

zaklada-logo grbRHMinistarstvo socijalne politike i mladih logo_mladi obzOsječko-baranjska
županija
grosGrad Osijek grvuGrad Vukovar vszVukovarsko-srijemska županija

Partneri:

vcos centar-sirius-logo  kpk smart
eurodesk_hrvatska eyp