401, 2015

Uključi se u novi projekt!

04. January 2015.|Uncategorized|

U okviru projekta “Misli preventivno, djeluj lokalno” kojeg provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje u suradnji s PU Osječko-baranjskom i PU Vukovarsko-srijemskom, započinju prijave zainteresiranih za sudjelovanje u projektnim aktivnostima.

Svi mladi u dobi od 15 do 30 godina, s područja gradova Osijek i Vukovar, mogu se prijaviti za sudjelovanje u ovom projektu, najkasnije do petka […]

401, 2015

“28. zvjezdica” u Donjem Miholjcu i Đakovu!

04. January 2015.|Uncategorized|

Srednja škola Donji Miholjac i Ekonomska škola Braća Radić iz Đakova, uvijek su bile otvorene za suradnju s PRONI Centrom pa su tako i ovaj puta spremno ugostile vršnjačku prezentaciju, aktivnost projekta “28. zvjezdica”. Učenice srednje škole Valpovo, Manuela Puškadija i Nikol Pušić, uz potporu svoje škole neumorno rade na sticanju potrebnih prezentacijskih vještina. Osim što su upoznale […]

401, 2015

“28. zvjezdica” u Belom Manastiru!

04. January 2015.|Uncategorized|

U vršnjačkoj prezentaciji zaključaka masovne diskusije mladih o EU temama imali su prilike sudjelovati dva razreda Gimnazije Beli Manastir. Prezentaciju su održale učenice Srednje škole Valpovo, Manuela Puškadija i Nikol Pušić.

401, 2015

“28.zvjezdica” u Vinkovcima!

04. January 2015.|Uncategorized|

Učenici Zdravstvene i veterinarske škole Dr.Andrije Štampara Vinkovci bili su odličan primjer aktivnog sudjelovanja, zainteresiranosti za sve teme, te otvorene razmjene mišljenja. Za Nevenu Popović i Draganu Dokić iz srednje škole Dalj, ovo je bila peta, i ujedno njihova zadnja  vršnjačka prezentacija u sklopu projekta “28. zvjezdica”.

401, 2015

Program za mlade na području grada Osijeka

04. January 2015.|Uncategorized|

Današnjom konferencijom za novinare, 12.4.2014. započela je kampanja “Kreni pa ćeš stići” kojom se želi pozvati sve zainteresirane mlade na sudjelovanje u kreiranju Nacrta novog Programa za mlade na području grada Osijeka za razdoblje 2014.-2018. Proces je započeo Savjet mladih Grada Osijeka, a provodi se u suradnji s PRONI Centrom kroz projekt Regionalni info-centar za mlade Osijek. Javna […]

401, 2015

Umjetnost u službi prevencije nasilja među mladima

04. January 2015.|Uncategorized|

Prevencija nasilja među mladima putem umjetnosti, jedan je od osnovnih ciljeva radionica umjetnosti koje su se u okviru projekta “Nasilje? Ne, hvala!”, počele održavati od 15.03. u Sisku. Radionice se provode u partnerskoj organizaciji – Koordinacija udruga mladih Sisak, a na njoj sudjeluje 10-ak mladih s područja Siačko-moslavačke županije. Inače, u okviru cijelog ciklusa, kojeg vodi […]

401, 2015

“28. zvjezdica” u Sisku!

04. January 2015.|Uncategorized|

Vršnjačku prezentaciju u sklopu projekta “28. zvjezdica”, ugostila je i Ekonomska škola u Sisku. Manuela Puškadija i Nikol Pušić iz Srednje škole Valpovo informirale su i potaknule mlade na promišljanje o specifičnim EU temama koje se tiču mladih.

401, 2015

“28.zvjezdica” u Osijeku

04. January 2015.|Uncategorized|

Tehnološka i prirodoslovna gimnazija Ruđer Bošković u Osijeku bila je zadnja u nizu srednjih škola koje su ugostile vršnjačku prezentaciju zaključaka masovne diskusije mladih o EU temama. Prezentaciju su održali Mislav Matić i Sara Ivačić.
Bila je ovo zadnja aktivnost projekta “28. zvjezdica”, financiranog sredstvima EU kroz program IPA INFO 2011, koji završava 31.3.2014. godine.

401, 2015

Partneri ponovno na okupu

04. January 2015.|Uncategorized|

U okviru projekta “Nasilje? Ne, hvala”, 18.03.2014. održan je četvrti po redu partnerski sastanak predstavnika udruga i institucija uključenih u provedbu spomenutog projekta. Ovoga puta, sastanku koji je održan u Vukovaru, nazočili su i predstavnici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, koji su bili u terenskoj posjeti. Inače, glavne teme sastanka bila su usmjerene na […]

401, 2015

Javni poziv – priprema projektnih prijedloga

04. January 2015.|Uncategorized|

U okviru projekta „NEW STEP – Novi korak u jačanju partnerstva za zapošljavanje“, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program darovnice „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“ u okviru Europskog socijalnog fonda, u svrhu izrade baze projekata, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije, čiji je i PRONI Centar član, raspisuje Javni poziv za iskaz interesa organizacija, institucija i […]