Nakon pune dvije godine rada na razvoju kvalitetnih i održivih volonterskih programa, posebice programa školskog volontiranja i volontiranja u zajednici, kroz obrazovanje i odgoj za volontiranje u školskim ustanovama i organizacijama civilnoga društva u Vukovarsko-srijemskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, projekt “Školontiranje” je službeno završio.

Da su ciljevi postignuti vidljivo je kroz upostavu čak 10 školskih volonterskih klubova i osnaživanje školskog osoblja, učenika i roditelja te uspješnu realizaciju volonterskih programa i aktivnosti u samim odgojno-obrazovnih ustanova, ali i lokalnim zajednicama u suradnji s organizacijama civilnoga društva koje su bile dio ovog razvojnog projekta. Stoga, vjerujemo kako će upravo ove odgojno-obrazovne ustanove uspješno nastaviti s razvojem školskog volonterstva te održivosti školskih volonterskim klubova.

Tijekom razvoja ovakvog oblika volonterstva naši školonteri upoznali su se u potpunosti sa “svijetom” volonterstva te mnogobrojnim mogućnostima koje ono nudi, ali i s brojnim izazovima koje su prepoznavali tijekom pripreme i provedbe aktivnosti. Kako bi u budućnosti, sebi, ali i drugima, omogućili kvalitetan razvoj školskih volonterskih programa, sudionici projekta iskazali su svoja mišljanja te ih u obliku zaključaka i preporuka ovim putem predstavljamo široj javnosti.

Cijeli projekt također je i dokumentiran te je izrađen promotivni video za kojeg vjerujemo kako će, uz zaključke i preporuke, poslužiti za motivaciju drugim dionicima u pokretanju i provedbi ovakvih programa koji su od iznimne važnosti, kako za osobni razvoj učenika, tako i cjelokupnu zajednicu.

Na kraju našeg školonterskog puta, PRONI Centar za socijalano podučavanje zahvaljuje svim partenerima i suradnicima na podršci, razvoju i uspjehu u provedbi inovacija i uspostavi novih oblika učenja i odgoja.