U prostoru Info centra za mlade Vukovar, dana 18. veljače 2022. godine održan je prvi ovogodišnji sastanak Savjetodavnog odbora Info centra za mlade Vukovar. 

Na sastanku se razgovaralo o proteklom radu Savjetodavnog odbora, ali i o temama od interesa za mlade: mogućnosti zapošljavanja za mlade, prevenciji vršnjačkog nasilja te o informiranju i educiranju mladih u narednom razdoblju.

Sukladno tome, fokus sastanka bio je usmjeren na definiranju tema u sklopu obilježavanja Dana informiranja mladih Vukovar, pod nazivom VuMi, koji će ove godine biti 13. po redu. 

Članovi Savjetodavnog odbora ICM-a čine predstavnici ustanova i udruga: MUP RH Policijska postaja Vukovar – Policija u zajednici; Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar; Grad Vukovar; Europski dom Vukovar i PRONI Centar.

Aktivnost je realizirana u okviru projekta Info centar za mlade Vukovar financiranog sredstvima Grada Vukovara.