Domaćin vršnjačkim prezentacijama 18.2.2014. bila je i Medicinska škola Osijek. Valentina Ageljić i Ivan Romić Jorgić pokazali su svoju kreativnost i pripremili vrlo zanimljivu i interaktivnu prezentaciju.