Kroz još jednu vršnjačku prezentaciju, mladi su imali priliku izraziti i svoje mišljenje o temama koje se tiču mladih, a vezano za Europsku uniju i Hrvatsku kao “28. zvjezdicu”. Učenici 4 razreda Industrijsko-obrtničke škole iz Slatinekritički su promišljali o mogućnostima koje imaju i koje im se nude. Da za hrabrost i vještinu stati pred publiku treba imati volje i prakse, još jednom je dokazala Dora Konopek iz Srednje škole “Stjepan Ivšić” iz Orahovice.