Učenici Zdravstvene i veterinarske škole Dr.Andrije Štampara Vinkovci bili su odličan primjer aktivnog sudjelovanja, zainteresiranosti za sve teme, te otvorene razmjene mišljenja. Za Nevenu Popović i Draganu Dokić iz srednje škole Dalj, ovo je bila peta, i ujedno njihova zadnja  vršnjačka prezentacija u sklopu projekta “28. zvjezdica”.