Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru pružila je našoj Neveni i Dragani dodatno iskustvo nastupa u javnosti. Prema riječima profesorice engleskog jezika zaslužile su svaku pohvalu! A mladi su imali priliku izraziti svoje mišljenje o Europskoj uniji i Hrvatskoj kao njenoj novoj članici.