Jučer smo održali posljednju u nizu od 11. rasprava projekta 7. sat, a iznimno nam je drago što smo radionici uspjeli organizirati u prostoru III. gimnazije, u sjajnom društvu 2. d razreda.

7. sat, projekt kojemu je cilj osnažiti učenike za veće uključivanje u kreiranje izvannastavnih sadržaja u školi, bliži se svom kraju. Nakon istraživanja, kojim smo htjeli saznati stavove i mišljenja učenika o provedbi izvannastavnih sadržaja kroz izvannastavne aktivnosti i sat razrednog odjela, proveli smo 11 tematskih rasprava sa 11 srednjih škola u Osijeku.

Iznimno nam je drago što su ove rasprave, dijalog između mladih (učenika) i donositelja odluka rezultirali konkretnim i provedivim preporukama za veće uključivanje učenika, posebice kroz rad Vijeća učenika, u predlaganje, organizaciju i provedbu izvannastavnih aktivnosti u školi i sata razrednog odjela.

Zadnja radionica bila je rezervirana za područje Europskih programa i organizacija mladih i uz naše suradnike iz organizacija mladih, učenici i predstavnici III. gimnazije mogli su saznati koje se sve aktivnosti i programi financirani kroz različite programe EU provode u našem gradu te koliko organizacija mladih koriste ove resurse kako bi dali doprinos procesu koji bi jamčio svim mladima jednak pristup mogućnostima koje promiču europske vrijednosti i europski identitet.

Učenici su bili vrlo aktivni, zainteresirani a i vrlo otvoreni u komentarima, pa vjerujemo da su predstavnici škole mogli vrlo konkretno saznati što je to u njihovoj školi čime su mladi zadovoljni, a što je nešto što bi oni više prilagodili svojim potrebama.

S nama su bili nastavnici Karlo Kobaš, Zvonimir Parać i Lidija Neznanović, a iznimno nam je drago što su nam se pridružilo čak 6 članova udruga mladih i to iz AIESEC-a, IAESTE-a, KREAKTIVE te NANSEN DIJALOG CENTRA iz Osijeka.

Pored općih informacija o programu Erasmus+, Europskim snagama solidarnosti, Eurodesku… učenici su mogli saznati i o brojnim aktivnostima koje ove udruge provede a podržane su upravo kroz europske programe. Pored aktivnosti koje uključuju velik broj mladih, a mogli bi obogatiti i izvannastavne aktivnosti III. gimnazije (Krekativine razmjene mladih u Danskoj, na Cipru, Italiji, projekt “kreARTivity”.. međunarodni susreti DANURB+ projekta, aktivnosti Interkulturalnog obrazovanja… Nansen dijalog centra), mogli smo saznati koliko potencijal ima boravak velikog broja naših stranih sugrađana, međunarodnih studenata o kojima brinu IAESTE i AIESEC iz Osijeka.

U drugom dijelu radionice, u praktičnom radu, učenici su uz pomoć i podršku svojih nastavnika te predstavnika organizacija mladih, pripremili odlične i konkretne prijedloge novih izvannastavnih sadržaja u svojoj školi. Tako smo mogli saznati kako izgleda njihov prijedlog za godišnji plan i program rada sata razrednog odijela (kojim bi novim aktivnostima obogatili sat koji doprinosi njihovo povezivanju i zajedništvu), je li moguće kroz jednu zanimljivu i kreativnu kulinarsku aktivnost, učiti o interkulturalnosti i promovirati ju, a na kraju, može li se na jednom jednodnevnom Sajmu EU mogućnosti saznati sve o prilikama i mogućnostima za korištenje europskih programa, namijenjenih i učenicima i nastavnicima.

U siječnu nastavljamo s posljednjom fazom projekta, kreiranjem i izradom brošure “7. sat” – vodiča za unaprjeđenje organizacije  izvannastavnih sadržaja u srednjim školama u Osijeku.

Projekt 7. sat financira Europska unija kroz program ERASMUS+.