PRONI Centar za socijalno podučavanje u okviru projekta “Info centar za mlade Vukovar”, sa svojim dugogodišnjim partnerima uspješno je 30.5.2017. realizirao 8. Dan informiranja mladih Vukovar po nazivom VuMi koji je održan u  prostoru Gradske knjižnice Vukovar – odjelu za mlade “Spajalica”.

Glavni cilj „VuMi“-a je podići razinu informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude te ukazati javnosti na potrebu i dobrobit međusobne suradnje u zajednici. Ideja organiziranja „VuMi“-a potekla je od strane Savjetodavnog odbora Info-centra za mlade, koji su ujedno partneri u provedbi VuMi-ja, sastavljenog od predstavnika: Grada Vukovara, Europski dom Vukovar, Ministarstva unutarnjih poslova – Policijska uprava Vukovarsko-srijemska i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Vukovar.

DSC07136

Osim štandova udruga i ustanova koji su se nalazili u centru grada Vukovara u vremenu od 10:30 do 14:00 na kojima su se svi posjetitelji mogli informirati o teama koje ih zanimaju, održane su i četiri informativke:
1. “Sve boje emocija” – informativka koju je odžala knjižničarka GKVU Eleonora Đekić sa ciljem da se mlade osvijesti o tome da je edukacija o emocijama presudna u razvoju emocionalne inteligencije, socijalnihz vještina , samopouzdanja te uspješnih i kvalitetnih odnosa s drugima.
2. “To se ne može meni dogoditi” – koju je je održala Marina Bukal, policijska službenica za prevenciju PU Vukovarsko-srijemske županije sa ciljem ukazivanja na postojanje trgovine ljudima koja se krije iza lažnih oglasa za posao u inozemstvu i Hrvatskoj.
3.”Volontiraj u Europi” – koju su održali volonteri iz Mirovne grupe mladih Dunav sa ciljem informiranja mladih o mogućnostima volontiranja u Europi.
4. “Predstavi se na drugačiji način” – održala je Martina Uglik iz Mirovne grupe mladih Dunav sa ciljem upoznavanja sudionika sa novim načinima i vještinama samoprezentacije.

IMG_9820

Dodatno, mlade smo informirali o postojanju Programa za mlade grada Vukovara, njegovom značaju za mlade i one koje se bave radom s mladima, prioritetima i mjerama. Ova prezentacija je održana u okviru projekta “Operativka” koji je financiran sredstvima Europske unije kroz program ERASMUS+.

Ove godine udruge i institucije su imale mogućnost putem online predstavljanja da nas upoznaju sa svojim radom u cilju podizanja razine informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude.

VuMi u brojkama:
– 8 izlagača
– 4 Informativke (radionice)
– 1 prezentacija
– 150 posjetitelja Sajma
– 15 volontera
– 90 volonterskih sati
– 6 organizatora
– 5 medijskih kuća
– 10 online predstavljanja udruga i institucija

IMG_9733

Hvala svima koji su sudjelovali te dali svoj doprinos u informiranju i savjetovanju mladih. Hvala Gradskoj knjižnici Vukovar, odjelu za mlade Spajalica na ustupljenom prostoru i velikom angažmanu njihovih djelatnica.
Veliko HVALA našem timu volontera, bez vas VuMi ne bi bio ovako uspješan. Hvala vam što se prepoznali Info centar za mlade Vukovar kao mjesto kroz kojeg ostvarujete svoj volonterski angažman.

IMAG4453