Nakon sudjelovanja na osposobljavanje na temu “Inovativni rad s mladima kroz iskustveno učenje na otvorenom” u Sloveniji od 8. do 16.06., kojeg je u okviru istoimenog projekta organizirala slovenska partnerska organizacija MKC Slovenj Gradec, a na kojem su sudjelovali djelatnici i volonteri PRONI Centra, održana je radionica s mladima u svrhu prijenosa znanja, ali i prakticiranja stečenih vještina. Tako je odmah, potkraj lipnja upriličena radionica iskustvenog učenja u prirodi, gdje su sudionici učili o mogućnostima korištenja materijala iz prirode te mogućnostima njihove iskoristivosti u svrhu izrade korisnih predmeta. Tijekom radionice nastali su razni predmeti, a sudionici su, radeći na njihov izradi, stekli praktična znanja korisna za osobni razvoj, ali i razvoj poduzetničkih vještina.

Inače, ova aktivnost organizirana je u okviru projekta Erasmus+, financirana sredstvima Europske komisije.23

 

 

OEL - Croatia follow up (17)

OEL - Croatia follow up (16)

OEL - Croatia follow up (15)

OEL - Croatia follow up (13)

OEL - Croatia follow up (12)

OEL - Croatia follow up (10)

OEL - Croatia follow up (9)

OEL - Croatia follow up (8)

OEL - Croatia follow up (2)

OEL - Croatia follow up (3)

OEL - Croatia follow up (5)

OEL - Croatia follow up (7)

OEL - Croatia follow up (1)