U Baču je 31.7.2012. u organizaciji PRONI Centra i Organizacije mladih ENTER iz Bača, održan prvi sastanak za pokretanje Međusektorskog tima, koji će u okviru ovoga projekta, ali i nakon njega imati za cilj kontinuirano davati potporu programima Organizacije mladih ENTER. Ideja za ovaj Tim proistekla je iz prethodnih izvrsnih iskustava i rezultata rada Savjetodavnih odbora informativnih centara za mlade u Osijeku, Sisku i Vukovaru, a njegov primarni cilj je okupiti predstavnike različitih institucija i organizacija civilnoga društva, koji mladima mogu biti potpora u njihovom društvenom angažmanu. Međusektorski tim će svojim budućim zajedničkim radom savjetovati mlade u Organizaciji mladih ENTER, kako bi rad udruge bio podignut na višu razinu kvalitete, te kako bi na osnovu prijenosa informacija, iskustava i stručnih znanja za pojedina područja, ENTER mogao unaprijediti postojeće i razviti nove programske sadržaje za mlade. Također,  budući da je ENTER jedina organizacija mladih na području Općine Bač, Međusektorski tim je izvor informacija ali i promišljanja o rješenjima za pojedina pitanja vezana za mlade ljude. Do kraja projekta održat će se još minimalno 5 radnih sastanaka ovoga Tima. Na sastanku su uz predstavnike ENTER-a i PRONI Centra, sudjelovali predstavnici Teatra mladih Bač, Opštinske uprave, Kluba demokratske omladine Bač, Savjeta mladih, Radio Bačka, Crvenog krsta te Poljoprivredne srednje škole. Cilj nam je stvoriti Tim koji će raditi za dobrobit mladih na području čitave Općine Bač, jačajući odnose Organizacije mladih ENTER i zajednice.

Isti dan, u Baču je održan prvi dan treninga za izradu web-stranice, koja će promovirati rad Kluba mladih Bač kao dijela Organizacije mladih ENTER. Cilj ovog dana treninga bio je upoznati mlade s mogućnostima promoviranja rada Kluba i otvaranje ka mladima uporabom novih mogućnosti i novih tehnologija, te ih potaknuti na promišljanje o sadržaju i dizajnu stranice. Na treningu je sudjelovalo 18 mladih iz Bača. Nakon prvog dana treninga, uslijedit će izrada same web-stranice, a početkom listopada/oktobra, uslijedit će nastavak u obliku dvodnevnog treninga, na kojemu će mladi biti obučeni kako održavati web-stranicu.

U razdoblju od 2.9. do 7. 9. 2012. godine u PRONI Trening centru u Pirovcu, Hrvatska, održan je Prekogranični seminar, zanimljivog sadržaja, namijenjen osobama koje rade s mladima u organizacijama i klubovima za mlade u Srbiji i Hrvatskoj. Program seminara omogućio je predstavljanje udruga mladih, kao i učenje o korisnom sadržaju kroz koji su mladi aktivno radili na sljedećim temama:
–    Suradnja i prekogranično umrežavanje
–    Razvoj prekograničnih projekata
–    Natječaji za udruge mladih i za mlade
–    Provedba projekata za mlade

Važnost sadržaja ovoga seminara, prepoznata je od strane klubova i udruga mladih, njihovih djelatnika, volontera i članova, koji su sudjelovali, i koji su iskazali potrebu i želju u budućnosti biti nositelji glavnih aktivnosti za razvoja prekograničnih projektnih ideja unutar svojih organizacija. Trening su vodili treneri PRONI Centra, a u programu treninga sudjelovalo je 18 mladih s područja prekogranične regije Srbija-Hrvatska. Njihov rad rezultirao je kreiranjem 4 prekogranične projektne ideje, koje se tiču važnih pitanja za mlade ljude u ovoj regiji. Nakon diskusije o problemima mladih u prekograničnoj regiji, sudionici su se odlučili raditi na sljedećim temama: uklanjanje predrasuda i promicanje interkulturalnog učenja; poticanje volonterstva i društvenog angažmana mladih u prekograničnoj regiji;  razvoj kvalitetnih programskih sadržaja za mlade; podizanje kulturne svijesti kod mladih; promicanje demokracije i ljudskih prava posebice prava mladih; te promoviranje pozitivnih vrijednosti kroz promociju primjera uspješnih mladih ljudi u regiji. Nastavno na ovaj seminar, mladi će raditi na detaljnoj razradi 4 projektne ideje, koje će moći aplicirati na neke od natječaja za dobivanje potpore.  Već u ovom trenutku, sudionici iz 6 udruga mladih iz Srbije i Hrvatske iskazali su svoje pozitivne stavove i o preostalim aktivnostima unutar ovoga projekta, a posebice za sudjelovanje u Kreativnom ljetnom kampu koji će se održati iduće godine na području Općine Bač.