U svrhu upoznavanja novih volontera sa “svijetom volontera”, odnosno okvirima volontiranja sukladno Zakonu o volonterstvu te motiviranja istih za sudjelovanje u projektnim aktivnostima, u kojima će upravo oni imati ključnu ulogu, u uredu PRONI Centra u Osijeku, u četvrtak 22. rujna održana je edukacija “Biti volonter”.

Na ovoj edukaciji sudjelovali su volonteri iz sve četiri partnerske udruge koje čine mrežu udruga okupljenih u provedbi projekta “Proaktivna mreža“, UP.04.2.1.11.0105, a koji će se, prije odlaska na teren, kroz izobrazbu “Volontiranje u kriznim situacijama” te “Akademija rada u zajednici,” nastaviti osposobljavati za rad s korisnicima na terenu, odnosno u zajednici i u kriznim situacijama.

Budući da su sudionici ove edukacije zapravo volonteri koji su putem javnog poziva prepoznali značaj ovog projekta, kako za njih osobno, tako i za zajednice u kojima u radimo te da su se isti samoinicijativno uključili, kapacitiranjem istih i mentorstvom koje slijedi, doprinijeli smo i širenju mreže volontera na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.