U sklopu projekta Budi-M-ok!-podrška mentalnom zdravlju, u PRONI Centru Vukovar održana je dvodnevna edukacija “Menadžment volontera”.

Na edukaciji su sudjelovale 3 partnerske organizacije – Udruga Betula – kao nositelj projekta, te Bonsai iz Dubrovnika i PRONI Centar kao partneri.

Edukaciju je obuhvatila sljedeće teme: Zakonsko uređenje volonterstva u RH, Motivacija za volontiranjem te Ciklus menadžmenta volontera (Planiranje volonterskog programa, Izrada opisa volonterske pozicije, Pronalaženje volontera, Odabir i uključivanje volontera, Priprema volontera – orijentacija i edukacija, Praćenje i podrška volontera, Vrednovanje i nagrađivanje volontera te Evaluacija volonterskog programa).

Uz teorijski pristup, programom je osigurano iskustveno učenje kroz provedbu praktičnih vježbi.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. UP.04.2.1.11.0178.