U sklopu projekta Putevima ekološke renesanse, a u okviru faze učenja, provedena je radionica s učenicima Tehničke škole Nikole Tesle i Srednje strukovne škole Marko Babić iz Vukovara.

Tema ove dvodnevne radionice bili su ciljevi održivog razvoja kao alata za planiranje integrativno održivih akcija u zajednici, i alati konstruktivnog timskog rada.

Sudionici su tijekom obrazovne aktivnosti njegovali kulturu komunikacije i suradnje, te prošli tehniku razgovora u paru, podjele u krugu, dubinskog slušanja u paru, slobodne rasprave, facilitirane rasprave sa znakovima rukama, donošenje odluka pristankom, grupnog rada, predstavljanja svojeg rada, davanja konkretne pozitivne i konstruktivne povratne informacije te postavljanje pitanja i odgovaranja na njih.

Radionica je održana u Društvenom centru u Vukovaru 18. i 19. veljače 2022. godine. Osmislili su je i pripremili Ana i Veljko Armano Linta, a facilitirao je Veljko Armano Linta iz Satelit edukacija.

Nastavak faze učenja tj. sljedeća obrazovna aktivnost planirana je za početak ožujka 2022.