COMMUNITY FORUM 2024

„Društvene inovacije i socijalno osjetljivi angažman u zajednici“ – 21. svibnja 2024.

Community Forum 2024 teži okupiti predstavnike akademske zajednice, studente odgojnih,
humanističkih i drugih znanosti, organizacije civilnoga društva te stručnjake iz različitih područja odgoja, obrazovanja i humanizma s ciljem zajedničkog učenja, razmjene i sinergijskog djelovanja i planiranja inovativnih socijalnih intervencija u lokalnoj zajednici.

Format planiranih aktivnosti nastavak je prethodnih procesa razvoja programa društveno-korisnog učenja PRONI Centra, partnerskih organizacija te suradničkih sveučilišta i fakulteta sa svrhom unaprjeđenja studentskih praksi i praktikuma u lokalnoj zajednici te učenja i razmjene za dobrobit javnosti, društva i specifičnih društvenih skupina u potrebi.

Potreba lokalnih zajednica za aktiviranjem znanja i kompetencija različitih odgojnih, obrazovnih i
humanističkih znanosti nasušna je i kompleksna, a posebice u vremenima različitih kriznih situacija tijekom i nakon kojih organizacije civilnoga društva nastoje uspostaviti i društveno rekonstruirati zajednicu te osigurati resurse za potrebe pojedinih zajednica i građana.

 

U ovim procesima doprinos specifičnih znanja pojedinih pomagačkih profesija neizmjerno je važan.

Stoga programom događaja želimo doprinijeti obostranoj koristi akademske zajednice i lokalnih,
građanskih inicijativa, koje specifična znanja i studentska znanja mogu i žele primijeniti u svom
radu, kako bi osigurali što bolje javno dostupne usluge korisnicima u zajednici.
Inicijative koje teže razvoju i unaprjeđenju studentskih angažmana kroz prakse i praktikume u zajednici
danas su ne samo trend nego i učinkovita rješenja koja teže unaprijediti kvalitetu života različitih
društvenih skupina koje su u nekom obliku rizika od isključenosti i/ili imaju specifične potrebe koje se
odražavaju na kvalitetu njihovog življenja.
Organizacije civilnog društva (građanske inicijative, pokreti, udruge i zajednice/mreže) teže što
kvalitetnijem radu sa svojim ciljanim korisnicima, no u pojedinim programima i uslugama potreba za
dodatnim stručnim znanjima je velika. Stoga je društveno-korisno učenje studenata te njihov angažman
u radu organizacija civilnoga društva jedan od učinkovitih odgovora na ove potrebe.

U radu Community Foruma 2024. sudjelovat će studenti i profesori osječkog i američkih sveučilišta iz Indiane i Bostona, skupa s predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva te institucija koje kroz svoje programe DKU uključuju osječke studente, a raspravljat će o mogućim inovativnim socijalnim intervencijama kroz koje će težiti spajati različite profesije i njihov moguć ekspertni doprinos u
zajednici.

Teme ovogodišnjeg Community Foruma usmjerene su na (pre)oblikovanje lokalne zajednice pod utjecajem različitih vrsta kriza te razvoj inovativnih socijalnih intervencija sinergijom različitih profesija i radom na razvoju učinkovitih integracijskih modela, poštivajući principe sinergije, međusektorstva, razumijevanja kulturoloških različitosti i kulturalno osjetljive komunikacije.

 

COMMUNITY FORUM 2024

„Društvene inovacije i socijalno osjetljivi angažman u zajednici“

PROGRAM:

Datum: 21. svibnja 2024.
Trajanje: 13.00 – 17.00 sati
Mjesto događaja: „Stara pekara“ Tvrđa, Osijek

13.00 – 13.10 Otvaranje Community Foruma

13.10 – 13.30 Stručno izlaganje 1.

Kulturalno osjetljiva komunikacija kao pristup izgradnji zajednice pod utjecajem različitih kriza (Engl. naziv: Culturally Sensitive Communication As An Approach In Community Building Under The Crisis), dr.sc. Carmen Luca Suwara, Sveučilište u Indiani, Fakultet socijalnog rada

13.30 – 13.50 Stručno izlaganje 2.

Društvene inovacije kao rješenja za zajednice suočene s geopolitičkim krizama
(Engl. naziv: Community Driven Solutions Of Social Innovations In Facing
Geo-political Forces), Lejla Šehić-Relić, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj

13.50 – 14.10 Uvod u studije slučaja – panel

14.10 – 14.40 Rad na studijama slučaja:

1. Tematski problem 1: Integracija ratnih izbjeglica u lokalne zajednice – razvoj rješenja socijalne inovacije
2. Tematski problem 2: Integracija raseljenog stanovništva pod utjecajem geo-kriza u lokalne zajednice – razvoj rješenja socijalne inovacije
3. Tematski problem 3: Integracija posebnih oblika socijalne skrbi (zatvora, popravnih domova, komuna za ovisnike, ustanova za mentalno oboljele osobe, azilantskih centara, izbjegličkih centara, domova za korekciju ponašanja, sirotišta i dr.) u lokalnu zajednicu – razvoj rješenja socijalne inovacije
14.40 – 15.00 Predah uz osvježenje
15.00 – 16.20 Nastavak rada na studijama slučaja
16.20 – 16.50 Izlaganje rješenja socijalnih inovacija i zatvaranje Foruma
16.50 – 17.00 QR evaluacija