U okviru Europskog tjedna, u suradnji s predstavnicima Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemskežupanije, te Ekonomskim fakultetom u Osijeku, PRONI Centar za socijalno podučavanje organizirao je javne debate s mladima.
U utorak, 04.05. u sisačkoj gimnaziji održana je debata pod nazivom ”Mogućnosti i prava mladih ljudi zemlja pristupnica Europskoj uniji i EU, te Politika mladih u zemljama EU i u Hrvatskoj”, u srijedu 05.05. u maloj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru održana je debata ”Vrijednosti i standardi u EU”, dok je dan poslije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, održana javna rasprava “MOBIS” – Mobilnost studenata.
Kao i prethodne debate, održane povodom obilježavanja Europskog dana informiranja mladih, imale su za cilj povećati razinu znanja i svjesnost mladih ljudi o Europskoj uniji, te promovirati vrijednosti i standarde EU.
Inače, javne debate, kao i sve druge aktivnosti, sastavni su dio partnerskog projekta EUphoria, koji je financiran sredstvima Europske unije, kroz program IPA INFO 2008.