Kako informirati mlade o održivom razvoju na zanimljiv način? O tome više znaju, sada već bivši volonteri, Angeles i Enrique koji su pripremili Brošuru o primjerima informiranja mladih o održivom razvoju.

Brošura sadrži presjek aktivnosti koje su volonteri provodili tijekom projekta i kreirana je s ciljem dijeljena rezultata ovog projekta.

Preuzeti ju možete na online poveznici.

Ova brošura kreirana je u sklopu projekta “Zajedno jači” sufinanciranog kroz program Europske snage solidarnosti.