Prevencija nasilja među mladima jedan je osnovnih ciljeva dramskih radionica, koje su se u okviru projekta “Nasilje? Ne, hvala!“, počele održavati od 18.01. u Osijeku. Radionice se provode u Regionalnom info centru za mlade Osijek, a na njoj sudjeluje 10 mladih s područja Osječko-baranjske županije. Inače, u okviru cijelog ciklusa od 28 radionica koje vodi voditeljica Mirta Faktor, radit će se na stvaranju tematske predstave, koja će se predstaviti javnosti u okviru kampanje “Nasilje? Ne, hvala!”, kao i sudionicima završne konferencije u Osijeku, koja će biti organizirana u rujnu.