Od 19. do 21. listopada 2015. godine, u Zagrebu u Hotelu Panorama, održana je trodnevna edukacija partnerskih organizacija civilnog društva okupljenih kroz projekt Organizacije koje brinu    . Edukacija je održana sa svrhom osnaživanja lokalnih organizacija civilnog društva – partnera na projektu u procesu izrade kvalitetnih politika prema djeci i mladima u tri grada – Sv. Ivanu Zelini, Belišću i Vukovaru.

U sklopu edukacije teme vezane za lokalne politike za djecu u odnosu na nacionalne i europske politike te primjere dobre prakse brige o djeci na lokalnoj razini, predstavila je dr.sc. Arijana Mataga Tintor, predstavnica Odjela za društvene djelatnosti grada Velike Gorice.

S ciljem razvoja analitičkih i zagovaračkih kapaciteta udruga predstavnici GONG-a, Martina Horvat i Duje Prkut, obuhvatili su teme određenja javnih politika, dobrog upravljanja, te kako na taj način doprinijeti smanjenju korupcije i sukoba interesa. U dijelu osnaživanja organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje dobrog upravljanja, Organizacije koje brinu posjetili su i organizaciju civilnog društva GONG gdje su im ciljeve te aktivnosti koje provode predstavili djelatnici GONG-a, Jelena Berković, Dragan Zelić, Duje Prkut i Martina Horvat.

Goran Jelenić, voditelj odjela za rad s mladima iz Udruge PRONI, predstavio je projekt Europske komisije „Tko te pita – EU PITA“, koju na razini RH koordinira MSPM, a cilj projekta je snažnije uključivane mladih u proces donošenja odluka. Taj cilj se pak realizira kroz tehniku strukturiranog dijaloga između mladih i donosioca odluka na nacionalnoj, regionalnoj i/ili lokalnoj razini. Cilj je da se ova tehnika primjeni i tijekom razvoja politika za mlade u ova tri grada kako bi se osigurala kvalitetna participacija mladih.

Sudionici su edukaciju procijenili kao vrlo korisnu te da smatraju da su spremniji krenuti u poticanje izrade i donošenja lokalnih politika za djecu i mlade u odnosu na početak projekta.

Projekt „Organizacije koje brinu“ provodi se u okviru programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“. Financira ga Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Vrijednost projekta iznosi 240.000,00 eura.

 

OKB 9

OKB 3

OKB 5

 

OKB 7

OKB 6