U suradnji s Volonterskim centrom Osijek, PRONI Centar za socijalno podučavanje kroz provedbu projekta i aktivnosti Volonterskog centra Vukovar, organizirao je u periodu od 15. do 17. lipnja trodnevnu edukaciju za organizatore volontiranja s područja garada Vukovara. Riječ je o edukacijama „Uvod u menadžment volontera“ i „Vrednovanje volontera“, a iste su za cilj imale podići razinu kvalitete organiziranja rada s volonterima i vrednovanja istih sukladno smjernicama Ministarstva socijalne politike i mladih, koje ujedno i financira provedbu cjelokupnog projekta. Po završetku edukacije, svi sudinici su dobili potvrdu o osposobljenosti za rad s volonterima.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA