PRONI Centar se svojim strateškim opredjeljenjem i vrijednostima deklarira kao Organizacija koja uči. Kako bismo mogli što kvalitetnije provoditi naše programe socijalnog podučavanja, osnažujemo vlastite ljudske resurse kontinuiranim obrazovnim aktivnostima. Obavještavamo članove PRONI Centra o vrstama i terminima izobrazbi koje će biti provođene tijekom ove godine. Popis nije konačan, te će biti nadopunjavan novim temema i terminima, kako budu ugovoreni.  

Članovi PRONI Centra mogu se javiti na edukacija@proni.hr i izraziti interes za nekom od tema te će povratno dobiti sve relevantne informacije.

Edukacija Digitalni marketing (predavači BambooLab – Martina Soldo i Gabrijel Dubrović)

01.4. Uvod u digitalni marketing

07.4. Produkcija sadržaja Facebook i Instagram

08.4. Community menadžment

11.04. Oglašavanje i analitika

19.04. Oglašavanje i analitika

Fund raising

21.4. Osnove prodaje

22.4. Fund raising

27.4. Networking & Pitching

28.4. Networking & Pitching

Prevencija i intervencija mentalnog zdravlja u radu s ranjivim skupinama (Predavači Anja Marković i Zoran Vargović)

02.3. Anksioznost i panični napadi

17.3. Opsesivno kompulzivni poremećaj

06.4. Zlostavljanje i fizičkon nasilje u školama

20.4. Zloupotreba droga

04.5. Poremećaji ishrane/slika tijela

18.5. Zlouporaba alkohola

01.6. Poremećaji raspoloženja

15.6. Psihoza i šizofrenija

12.9. Adolescentrski identiteti i maloljetnički identiteti

03.10. Prevencija samoubojstva

Radionica o e-learningu

10. i 11.5. Zagreb

Soft skills edukacija

03. i 05.5. Kreativno razmišljanje i inovativnost

10. i 11.5. Organizacijske vještine

17. i 19.5. Komunikacijske vještine

Strateško i operativno upravljanje organizacijom

16., 17., 23. i 24. 5.

Strateško i operativno namicanje sredstava

20., 21., 23. i 24. 6.

Zakonski okvir za funkcioniranje udruga

30.6. i 01.7.

U Najavi….

  • NNNI (Ništa nas ne smije iznenaditi!)

Hrvatski Crveni križ (HCK) – Osijek

Vatrogasna  služba – Zagreb

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Zagreb

  • Online alati za izradu vizualnih materijala
  • Edukacija o komuniciranju s javnosti tijekom kriznih situacija i vještinama online vođenja radionica (1. dan Zagreb, 2. dan online)
  • “Krizni webinar”