U okviru programa “Prevenko“, koji za cilj ima doprinijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među djecom i mladima te eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti na području Vukovarsko-srijemske županije, 16. lipnja u Gradskoj knjižnici Vukovar – odjelu za mlade Spajalica, održan je seminar za školsko osoblje triju partnerskih škola koje sudjeluju u programu – OŠ Mitnica, OŠ Nikole Tesle Mirkovci i OŠ Negoslavci.

Seminar radnog naziva „Edukacijom do učinkovite prevencije“ imao je za cilj osnažiti i osposobiti školske djelatnike za provedbu programa prevencije te izradu i pripremu preventivnih aktivnosti namijenjenih učenicima, a proveli su ga djelatnici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, Udruge za borbu protiv ovisnosti “NE–ovisnost” iz Osijeka i PRONI Centra za socijalno podučavanje te stručni suradnik Dubravko Šokčević, socijalni pedagog iz Osijeka.

Ovaj seminar bio je uvod u programske aktivnosti koje će uslijediti na jesen, a koje će biti usmjerene ka radu s učenicima i roditeljima te provedbi vršnjačkih kampanja u školama u okviru obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti.