U okviru trogodišnjeg programa Prevenko, koji za cilj ima doprinijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među djecom i mladima te eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti na području Vukovarsko-srijemske županije, započela je provedba ciklusa tematskih radionica s učenicima osnovnih škola.

Tako su u ponedjeljak, 21.rujna održane prve dvije tematske radionice s učenicima 8.razreda OŠ Negoslavci. Radionice, koje su tematski obradile ovisnost o alkoholu i drogama, imale su za cilj podići razinu svijesti i informiranosti učenika o ovisnostima i štetnostima koje uzrokuju te potaknuti ih na aktivnu ulogu u provedbi preventivnih programa u školi temeljenu na vršnjačkoj metodologiji. Inače, u okviru ciklusa obradit će se i ovisnost o modernim tehnologijama te kockanju.

Početkom listopada ciklusi radionica održat će se u OŠ Mitnica te OŠ Nikole Tesle Mirkovci koji su također partneri u provedbi ovog Programa, a potom će uslijediti priprema učenika za provedbu vršnjačkih kampanja u školama koje će se provesti tijekom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti od 15.studenog do 15.prosinca.