PRONI Centar za socijalno podučavanje/Info centar za mlade Vukovar u sklopu manifestacije Dani mladih Vukovar, koji se održavaju od 11. do 13. lipnja, pod pokroviteljstvom Grada Vukovara, organizirao je edukativno-informativno predavanje i radionicu pripreme govora i izvođenja javnog nastupa pod nazivom “Pjesnikom se rađa, govornikom postaje”.

Polaznici predavanja i radionice upoznali su se s osnovama javnog nastupa, prošli kroz vježbe opuštanja, vježbe za podizanje energije, vježbe govora i izgovora te priremali i pisali govore koje su na kraju javno izvodili.

Cilj ovoga predavanja je informirati mlade o javnom nastupu, a kroz radionicu povećati vještine i kompetencije izvođenja javnog nastupa i govora, kako bi mladi novostečena znanja mogli primijenili u svakodnevnoj komunikaciji, radu i tijekom obrazovanja.

Broj polaznika radionice bio je ograničen na maksimalno deset. Time je osigurana kvaliteta rada, svaki polaznik ima dovoljno vremena za usvajanje predavanja, a tijekom rada ima dovoljno vremena kako bi se svakom polazniku moglo jednako posvetiti. Ovu radionicu danas je prošlo osam polaznika.

Polaznici radionice i organizatori

Radionicu je vodila magistrica politologije i obučena trenerica javnog nastupa Biljana Gaća, koja je, uz formalno obrazovanje stečeno na Fakultetu političkih znanosti, završila prvi stupanj Govorničke škole Odjela za fonetiku Hrvatskog filološkog društva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te brojne druge edukacije javnog nastupa. Održala je nekoliko desetaka treninga i radionica priprema javnog nastupa i priprema i pisanja govora te posjeduje višegodišnje iskustvo i u medijskim nastupima kao predstavnica ili provoditeljica akcija ili vođenja programa javnih događanja.

Sama radionica bila je vrlo dinamična te su polaznici aktivno sudjelovali u svim njenim dijelovima. Najdinamičnije bilo je prilikom pripreme i pisanja govora samih polaznika, a najzanimljiviji dio bio je njihov javni nastup i izvođenje napisanih govora.

Ova aktivnost financirana je sredstvima Ministarstava socijalne politike i mladih i Grada Vukovara.

Želite li saznati više o atmosferi tijekom radionice zavirite u Facebook galeriju