U sklopu projekta “EU misli” koji PRONI Centar za socijalno podučavanje provodi u partnerstvu sa Vukovarsko-srijemskom županijom, 23. rujna 2011.g. je u gradu Vukovaru organizirana EU info točka. Tom prigodom svi zainteresirani građani su na štandu koji je upriličen u centru grada imali priliku upoznati se sa rezultatima ankete koja je provedena među završnim razredima srednjih škola u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a na temu mladi i EU. Također, građani i mediji su saznali nešto više o projektima koji su primjeri dobre prakse te su istovremeno imali i mogućnost kroz brojne promotivne materijale pobliže upoznati Europsku uniju.