U sklopu projekta “EU misli” 30. rujna 2011.g. na trgu Antuna Starčevića u Osijeku organizirna je “EU info točka” s ciljem informiranja građana o dosadašnjim rezultatima projekta “EU misli“, primjerima dobre prakse provedenih projekata za mlade na razini Osječko-baranjske županije i općenito o Europskoj uniji. Organizatori, PRONI Centar za socijalno podučavanje, Regionalni informativni centar za mlade i Agencija za razvoj Osječko-baranjske županije, vrijedno su dijelili informativne materijale i usmeno informirali građane u periodu od 11 do 13 sati, a grad Osijek je u tu svrhu besplatno odobrio korištenje štanda.