U okviru projekta “EU misli” koji provodi  PRONI Centar za socijalno podučavanje u partnerstvu sa Sisačko-moslavačkom, Vukovarsko-srijemskom i Osječko-baranjskom županijom, 28. rujna 2011.g. u Sisku organizirana je “EU info točka”. U ulici Stjepana i Antuna Radića, kod prolaza Grame i to od 10 do 14 sati svi zainteresirani građani upoznali su se s dosadašnjim rezultatima projekta „EU misli“, ali i s projektima udruga koje djeluju na području grada Siska kao što je Agencija lokalne demokracije i udruga Novi Svijet te također uzeli informativne materijale kako bi se bolje upoznali s onime što nam EU donosi.