U prostoru Sisačko-moslavačke županije, 5. travnja 2011. godine, održan je drugi sastanak partnera u projektu EU misli. U ugodnoj i opuštenoj atmosferi predstavnici Sisačko-moslavačke, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, te PRONI Centra i Info-centara za mlade Sisak, Vukovar i Osijek, napravili su pregled provedenih aktivnosti u prvom kvartalu, s posebnim osvrtom na provedbu istraživanja mišljenja mladih u 17 škola spomenute tri županije. Također, napravljen je plan aktivnosti za drugi kvartal, koji se odnosi na pripremu i provedbu javnih debata s mladima.