U sklopu projekta „Što i Kako” realizirana je druga po redu fokus grupa, ovaj put namijenjena predstavnicima ustanova i udruga s područja grada, te članovima Savjeta mladih grada Vukovara. Cilj aktivnosti bio je aktivno sudjelovanje istih u izradi prijedloga Operativnog plana provedbe Gradskog programa mladih grada Vukovara, te komentiranje prijedloga Gradskog programa za mlade grada Vukovara. Aktivnost je održana 26.11.2012. godine u prostoru Info centra za mlade Vukovar, a sudjelovalo je 10 osoba, odnosno predstavnici Grada Vukovara, HZZ PU Vukovar, Policije u zajednici, VURA-e, Europskog Doma Vukovar, Savjeta mladih grada Vukovara, te PRONI Centra.