Prevencija nasilja među mladima putem glazbe, jedan je osnovnih ciljeva glazbenih radionica koje su se u okviru projekta “Nasilje? Ne, hvala!“, počele održavati od 25.01. u Sisku. Radionice se provode u partnerskoj organizaciji – Koordinacija udruga mladih Sisak, a na njoj sudjeluje 10 mladih s područja Sisčko-moslavačke županije. Inače, u okviru cijelog ciklusa, kojeg vodi voditelj Dario Čerenko, radit će se na obuci mladih s glazbenom opremom, te stvaranju tematskih glazbenih uradaka, koji će se predstaviti javnosti u okviru kampanje “Nasilje? Ne, hvala!”, kao i sudionicima završne konferencije u Osijeku, koja će biti organizirana u rujnu.