Povodom održavanja nacionalne manifestacije “Hrvatska volontira” u Vukovaru je provedeno niz aktivnosti. Jedna od njih bila je i aktivnost provedena od strane PRONI Centra u suradnji s Udrugom roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići.

Akcija pod nazivom „Senzorne ploče za male i velike leptiriće” u koju su se uključili roditelji djece te domaći i strani volonteri provela se 1.listopada u prostoru udruge Vukovarski leptirići, a imala je za cilj izraditi senzorne ploče koje će predstavljati pomoć u neverbalnoj i verbalnoj komunikaciji djece.

Ovakvom akcijom, koja je planirana kroz projekt “Budimo inkluzivni!”, željelo se promovirati i inkluzivno volontiranje koje je u ovoj lokalnoj zajednici manje zastupljeno nego druge vrste volontiranja.

Inače, osim promoviranja i poticanja volonterstva, ovogodišnjom kampanjom željelo se podsjetiti koliko je volontiranje važno za razvoj otpornosti zajednice u izvanrednim situacijama te koliko njihovo zajedništvo i solidarnost ubrzavaju proces oporavka za vrijeme i nakon krize.