Sa zadnjom lokalnom aktivnosti – Mladi, kako ste? – u Đakovu, približili smo se izradi Smjernica za jačanje podrške mladima u području mentalnog zdravlja.

Posljednja u nizu od šest lokalnih rasprava u gradovima Osječko-baranjske županije održala se jučer, 26. ožujka, u Đakovu.


Na njoj smo okupili mlade  iz ovog grada i okolnih mjesta, koji su zajedno sa donositeljima odluka, dali su svoj doprinos izradi Smjernica za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih na području OBŽ.


Nakon istraživanja koje se provelo u ljeto 2023. godine, bili smo u Osijeku, Valpovu, Donjem Miholjcu, Belom Manastiru i Našicama, kako bismo okupili mlade, ali i one koji imaju utjecaja na donošenje odluka koje se tiču kvalitete života mladih. A sve kako bismo čuli koje su potrebe i  s kojim izazovima se susreću kada je u pitnju njihova mentalna dobrobit. U raspravama u kojima su sudjelovali i lokalni stručnjaci,  mladi su imali priliku i predložiti promjene koje će rezultirati snažnijom podrškom njihovom mentalnom zdravlju.


Projekt Mladi, kako ste? provodi se na području Osječko-baranjske županije, u partnerstvu PRONI Centra za socijalno podučavanje i Osječko-baranjske županije, unutar 13 mjeseci, od 1. lipnja 2023. do  30. lipnja 2024.  i uključit će mlade i donositelje odluka te stručnjake iz područja mentalnog zdravlja iz ove županije.

Glavni cilj projekta je podići razinu svijesti u zajednici o potrebama i poteškoćama s kojima se susreću mladi Osječko-baranjske županije u području mentalnog zdravlja. Provedbom svih planiranih projektnih aktivnosti osnažit će se mladi, krajnji korisnici,  za aktivno sudjelovanje, kako bi u dijalogu s donositeljima odluka (dionicima u području rada s mladima) u svojoj lokalnoj zajednici, kreirali preporuke za jačanje podrške mentalnom zdravlju mladih.


Na početku aktivnosti sudionici su imali priliku  čuti više o samom projektu Mladi, kako ste?, programu Erasmus + te certifikatu Youthpass. Također, istaknuta je i potreba provedbe ovakvnih aktivnosti  u području mentalnog zdravlja mladih, te cilj i svrha ove, ali i drugih aktivnosti projekta.  Nakon toga, volonteri uključeni u projekt,  predstavili su rezultate istraživnja vezano za izazove, teškoće i potrebe mladih u ovom području. Samo istraživanje sadržavalo je i pitanja za prijedloge mladih za snažniju podršku te su ovi stavovi mladih potaknuli i mlade sudionike na promišljanje o promjenama koje je potrebno i moguće pokrenuti u njihovoj zajednici.

Više o samoj definiciji mentalnog zdravlja, o čimbenicima koji se mogu nalaziti u pozadini poteškoća i njihovoj ulozi u objašnjavanju mentalnog zdravlja mladih, i s druge strane o zaštitnim faktorima koji mogu poticati i održavati zdravi razvoj, spriječiti i zaustaviti daljnje pogoršanje mentalnih poteškoća, sudionici su čuli od magistre psihologije, Marije Jurić, koja je održala zanimljivo i sveobuhvatno predavanje na ovu temu.

U panel diskusiiji, uz mlade i donositelje odluka – Mariju Jurić koja radi kao psihologinja u dvjema osnovnim školama na području Đakovštine, Josipu Patrun, psihologinju Ekonomske škole Braće Radić iz Đakova,  drago nam je da su nam se pridružili i stručnjaci iz lokalnog Zavoda za socijalni rad – Petra Knežević, Marina Hranj Zeko i Marija Knežević. Marija Mrkić iz Crvenog križa, predstavila je mladima i mogućnost većeg angažiranja/volontiranja u ovoj organizaciji, koja može biti odličan način provođenja slobodnog vremena i na taj način doprinijeti zaštitnim mehanizmima


Potaknuta je rasprava, mladi i donositelji odluka su komentirali rezultate istraživanja, podijelili svoja iskustva, izazove s kojima se susreću ali i postojeće resurse koji se mogu koristiti za podršku mladima u području mentalnog zdravlja u njihovoj zajednici.


Sve ovo poslužilo je kao uvod u središnji dio aktivnosti, dijalog mladih i donositelja odluka na temu izazova s kojima se susreću mladi Đakova i okolice.


Istaknuti su problemi anksioznosti kod mladih, manjka motivacije i koncentracije, sve većeg broja mladih koji su apatični i trebaju poticaj i podršku kako bi sami radili na svojim emocijama. Također, spomenuta je potreba za edukacijom i radom s roditeljima mladih, njihovim informiranjem i uključivanjem u aktivnosti koje će ih osnažiti i educirati ne samo za pružanje adekvatnije podrške nego i za rano prepoznavanje poteškoća kod mladih.

Govorilo se i i ovisnostima, posebice ovisnosti o kocki/igrama na sreću, različtim duhanskim proizvodima i alkoholu. Spomenute su i izazovi koje mladi imaju vezano za vršnjačke veze, kako prijateljske tako i ljubavne.


U ovom dijelu važno je bili međusobno se čuti, donositelji odluka su čuli mlade, njihove stavove i razmišljanja, poteškoće i potrebe, a mladi su imali priliku direktno postaviti pitanja osobama koje svakodnevno rade s mladima i na neki način odlučuju o  pristupu u tom radu.

Ovaj dijalog u opuštenom okruženju bio je vrlo koristan i poticajan, a rješenja koje su zajednički predložili za jačanje podrške u području mentalnog zdravlja, temelje se na stvarnim potrebama i sukladno mogućnostima u zajednici, mogu biti provediva. Kao i dosad u ovim raspravama, naglašeno je da se dio promjena može dogoditi već danas u sustavu te da podizanje svijesti o važnosti ovih problema može utjecati na sve dionike u zajednici da se više bave aktivnostima koje će utjecati da mladi osjete podršku u svom osjeteljivom razdoblju odrastanja. Svi ovi zajednički prijedlozi i zaključci biti će vrijedan doprinos  izradi Smjernica koje ćemo producirati nakon završne konferencije u Osijeku, krajem travnja.
.

Hvala našim domaćinima – Gradskom društvu Crvenog križa Đakovo na suradnji. Zadovoljstvo nam je zaključiti da su sve lokalne aktivnosti bile vrlo uspješne, uključile su mlade i iz ruralnih sredina ovih zajednica, a  vjerujmeo da će i donositelji odluka nakon sudjelovanja koristiti iskustvo dijaloga sa svojim mladima, kako bi unaprijedili postojeće i razvili nove aktivnosti i usluge, kao snažniju podršku mladima u području koje im je danas jako važno.Ova aktivnost sufinancirana je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+.