Zajednica informativnih centara za mlade u Hrvatskoj projektom “I nas se pita!” uključila se u provedbu Strukturiranog dijaloga s mladima u Hrvatskoj. PRONI Centar/Regionalni info-centar za mlade Osijek jedan je od partnera na projektu kroz koji će se provesti više od 20 fokus grupa u suradnji s lokalnim organizacijama. Zaključci fokus grupa doprinijet će nacionalnom izvještaju kojim će Hrvatska dati doprinos strukturiranom dijalogu na razini Europske unije. Projekt podržava Ministarstvo socijalne politike i mladih .
Saznajte više…
Reci i pitu ispeci!