Dodatno osnaživanje socijalno marginaliziranih skupina za tržište rada započelo je s provedbom ECDL tečaja, kojeg će u okviru projekta Ponovnopohađati 45 osoba tijekom tri mjeseca. Trenutno u prostorijama FINA-e u Vukovaru, gdje se tečaj provodi, dvije skupine polaznika prolazi obuku, te će za njih biti organizirano polaganje ispita.