U isto vrijeme u Vinkovcima i Vukovaru provodi se modul predavanje «Pokreni vlastiti posao», s ciljem dodatnog obrazovanja i pripreme za pokretanje vlastitog obrta, nakon položenog majstorskog ispita. Predavanje za 20 sudionica, u trajanju od 20 sati, organizirala je i provodi Lokalna ekonomska razvojna agencija, LEDA Vinkovci, također partner u provedbi projekta Ricochet. 

Projekt Ricochet, financiran je sredstvima Europske Komisije, putem programa CARDS 2004 -Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 2.