U okviru projekta “U informiranju je snaga” organizirana je dvodnevna izobrazba na temu – osnovni trening “Informiranje mladih” namijenjena članovima savjetodavnog odbora Info centra za mlade Vukovar. Cilj izobrazbe bio je osnažiti članove savjetodavnog odbora za bolje razumijevanje njihove uloge u informiranju mladih kroz učenje o osnovama kvalitetnog informiranja i savjetovanja mladih. Dodatno kroz izobrazbu smo željeli slijedeće:

• Prenijeti relevantne informacije o postojećim strukturama informiranja mladih u Europi i Hrvatskoj
• Osvijestiti značaj informativnog centra za mlade i uloge djelatnika na informiranju mladih
• Kroz jačanje vještina i specifičnih znanja, omogućiti učenje članova Savjetodavnog odbora o principima, ključnim terminima, metodologiji rada i mogućnostima za informiranje mladih

Na edukaciju su sudjelovali članovi, predstavnici Europskog doma Vukovar, Gimnazije Vukovar, Gradske knjižnice Vukovar, HZZ PU Vukovar te predstavnici PRONI Centra.

Projekt u informiranju je snaga financiran je sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara a temelji se na međusektorskom partnerstvu i suradnji organizacija civilnoga društva, jedinica lokalne samouprave i ustanova s područja grada Vukovara,