Grad Vukovar organizirao je tematski sastanak s predstavnicima donositelja odluka s područja grada gdje se razgovaralo o prijedlozima i idejama za izradu Mehanizma praćenja provedbe Programa za mlade grada Vukovara za razdoblje 2021-2024.

Definiranje odgovarajućeg načina praćenja svakako doprinosi lakšem vrednovanju postignuća i mjerenja utjecaja provedbe Programa na kvalitetu života mladih.

Sastanak je održan 15. prosinca u prostoru Gradske vijećnice u okviru projekta “Programeri zajednice” koji se trenutno nalazi u završnoj fazi provedbe.

Tijekom ove faze radit će se i na izradi prijedloga Programa, a potom uputiti u daljnju proceduru u svrhu usvajanja na Gradskom vijeću.