U okviru projekta “I-Strategija” tijekom lipnja izrađena je Strategija informiranja mladih, koja za cilj ima podići razinu informiranosti mladih na području grada Vukovara, no ujedno i potaknuti dionike koji rade s mladima na pravovremeno i kontinuirano informiranje mladih na njima prilagođen i prihvatljiv način. Strategiju informiranja mladih zajedno su tijekom provedbe projekta izrađivali mladi i predstavnici udruga i ustanova koji rade s mladima, a temelj za njezinu izradu poslužila je i analiza obrađenih podataka prethodno provedenog istraživanja s mladima o informiranosti mladih na području grada Vukovara.

Kako bi mladi, ali i lokalni dionici u potpunosti zadovoljili potrebe mladih, odnosno podigli razinu informiranosti, pozivaju se svi dionici iz javnog, civilnog i poslovnog sektora koji rade s mladima i/ili pružaju informacije istima da se aktivno uključe u provedbu Strategije.

Strategija