Dva posljednja javna događaja za mlade u okviru projekta “Nasilje? Ne, hvala!” održana su 4. i 6. rujna u Osijeku i Vukovaru. Na njima su sudionici dramske, plesne i DJ-ing radionice predstavili mladima s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije svoje uratke koji su nastali tijekom provedbe radionica. Tako je u Osijeku prikazana dramska predstava, a u Vukovaru breakdance koreografije uz taktove DJ-inga. Na ovim događajima, koji su za cilj imali podići razinu svijesti o važnosti prevencije nasilja među mladima, sudjelovalo je preko 200 mladih.