U okviru projekta „NEW STEP – Novi korak u jačanju partnerstva za zapošljavanje“, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program darovnice „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“ u okviru Europskog socijalnog fonda, u svrhu izrade baze projekata, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije, čiji je i PRONI Centar član, raspisuje Javni poziv za iskaz interesa organizacija, institucija i poslovnih subjekata sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije za pripremu projektnih prijedloga usmjerenih na razvoj ljudskih potencijala.

Više informacija potražite u Javnom pozivu, te Uputama za popunjavanje Prijavnog obrasca, a rok za dostavu je produljen do 30.travnja.