U sklopu aktivnosti iz projekta “EU misli ” koji zajednički provode PRONI Centar za socijalno podučavanje i Vukovarsko-srijemska županija 2. rujna  u Vinkovcima održano je posljednje od pet javnih promotivnih događanja u ovoj županiji. Kako na prošlim, tako je i na ovom promotivnom događanju posjetiteljima i predstavnicima udruga, instutucija i grada Vinkovaca predstavljen niz europskih projekata koji su provedeni ili se još uvijek provode u Vukovarsko-srijemskoj županiji. 

Uz europske projekte koji se smatraju primjerima dobre prakse, a koji su realizirani na području ove županije, najviše pažnje bilo je usmjereno na rezultate ankete iz projekta “EU misli” koja je provedena u srednjim školama u županiji, pa tako i u Vinkovcima. Tom prigodom nazočni su upoznati sa stavovima koje mladi imaju kada je u pitanju ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, njihovim očekivanjima, nadanjima, nadolazećem referendumu te ukupnom doživljaju same Europske unije.