Nastavak rada na projektu ”Ponovno” donio je nove obrazovne programe. Tako je od 10.svibnja u školi stranih jezika TROHA u Vukovaru, 30 korisnika projekta započelo s učenjem engleskog i njemačkog jezika, a u svrhu stjecanja dodatnih kvalifikacija potrebnih za lakše uključivanje u tržište rada.