Povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih – 12. kolovoza, u Vukovaru je organizirana Kava s medijima na kojoj su sudjelovali mladi, predstavnici udruga koje rade s mladima i za mlade PRONI Centar za socijalno podučavanje, Europski dom Vukovar i Mirovna grupa mladih Dunav te predstavnici medija.

Ispred PRONI Centra govorilo se o nadolazećim aktivnostima za mlade:

  1. razmjena mladih “Colours of our lives”, u okviru Erasmus+ programa, realizirat će se u Češkoj od 27.8. do 4.9., uz sudjelovanje 4-ero mladih s područja Vukovara i Osijeka.
  2. pozivaju se mladi na uključenje u besplatne verificirane programe obrazovanja:  cvjećar/ka_aranžer/ka i suradnik/ca na EU projektima koje kreću od jeseni, a provode se u okviru projekta Pronađena NEET.
  3. u okviru trogodišnjeg projekta Prevenko, koji je sada u završnoj fazi, provodit će se vršnjačka kampanja o prevenciji ovisnosti u osnovnim školama na području Vukovara, Negoslavaca i Mirkovaca, edukacija za roditelje te završna konferencija.  Projekt “Prevenko” prepoznat je kao važan projekt, obzirom da je usmjeren i na djecu od 14 godina, stručne suradnike i roditelje te će se nastavak ovog projekta aplicirati na nove natječaje.
  4. poticanje mladih na mobilnost u okviru dostupnih europskih programa: Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Zahvaljujući tim programima mladima je omogućeno da uče jedni o drugima i jedni od drugih, putuju, upoznaju druge narode i kulture, steknu nove vještine, volontiraju i u konačnici sebi otvore vrata za nove životne prilike i iskustva. Upravo su svoja pozitivna iskustva na Kavi s medijima iznijeli Marko iz Vukovara (sudionik razmjene mladih u Pirovcu) te Abid iz Španjolske (dugoročni volonter u PRONI Centru, ured Vukovar).

Već sada tradicionalna Kava s medijima, koja se svake godine organizira povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih, organizirana je od strane Europskog doma Vukovar.