Regionalna završna konferencija “Mladi u pretpristupnim i strukturnim fondovima” kao završna aktivnost projekta “EU misli” održana je 28. i 29. studenog 2011.g. u hotelu Osijek u Osijeku. Prvi dan konferencije bio je rezerviran za studijsku posjetu primjerima dobre prakse u hrvatskoj i mađarskoj Baranji, dok je drugi dan u potpunosti bio posvećen razmjeni iskustava sa stručnjacima iz Finske, Mađarske i Slovenije. Predstavnici županija panonske Hrvatske uz predstavnike lokalnih vlasti i civilnog sektora raspravljali su o pretpristupnim i strukturnim fondovima s posebnim naglaskom s mogućnostima participacije civilnog sektora.