U sklopu projekta Korak naprijed, koji provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje u mjesecu studenom kreću tečajevi engleskog i njemačkog jezika. Ovu aktivnost realizira Škola stranih jezika Troha iz Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 29, a sve skupine kreću s provedbom 25.11.2013, prema rasporedu o kojemu će odabrani polaznici biti obavješteni odmah nakon predtestiranja.

Za navedene tečajeve obvezna predtestiranja će biti održana 15. studenog 2013 u 9h i 17h, prema unaprijed dogovorenom rasporedu, na gore navedenoj adresi.

Projekt “Korak naprijed” (Step forward-eng.) ukupne vrijednosti 117.051,26 eura je financiran uz potporu Europske unije kroz program darovnice „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“ u okviru IPA IV. komponente „Razvoj ljudskih potencijala“ u iznosu od 104.973,76 eura, odnosno približno 793.560,00 kuna.