Dana 20.12.2010. u Vukovaru je održana konferencija za medije putem koje je predstavljen projekt Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Vukovar “Korak po korak na tržište rada”
Projekt financira Europska unija kroz program darovnice „Žene na tržištu rada“ u okviru IPA IV. komponente „Razvoj ljudskih potencijala“. Ukupna vrijednost projekta je 139.043,20 EUR, a dio koji sufinancira Europska unija iznosi 110.268,20 EUR, odnosno 813.889,58 kn .
Partneri u provedbi ovog projekta su Proni Centar za socijalno podučavanje i Udruga žena Vukovar, a razdoblje provedbe je od 17.11.2010. do 16.11.2011.