U okviru projekta “Sinergija održivog razvoja i poduzetničke aktivnosti u školskim klupama“, koji za cilj ima unaprijediti znanja kod učenika u području održivog razvoja i poduzetništva kroz otkrivanje njihovih talenata, izgradnje vrlina i poticanja kreativnosti i stvaralaštva, u Gradskoj knjižnici Vukovar – Odjelu za mlade Spajalica, u četvrtak 27.02.2020. održana je izložba učeničkih radova pod nazivom „Kreativnost iz školskih klupa“.

Ukupno 27 radova nastali su kroz vođeni proces produkt dizajnerica iz Zagreba, Ane Armano Linte, koja je tijekom kreativnih radionica s učenicima Ekonomske škole Vukovar i Osnovne škole Mitnica pružila potporu učenicima u dizajniranju i izradi uporabnih predmeta od materijala koji se ponovno mogu koristiti.

U sklopu izložbe, organizirana je filmoteka te debata s učenicima na temu održivog razvoja.

Inače, ovo su ujedno i završne aktivnosti projekta koje su se pod vodstvom Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce iz Zagreba, a u partnerstvu s Ekonomskom školom Vukovar, Osnovnom školom Mitnica te PRONI Centrom za socijalno podučavanje, provodile na području grada Vukovara u trajanju od godinu dana.
Projekt „Sinergija održivog razvoja i poduzetničke aktivnosti u školskim klupama“ sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje.

 

Izložba (4)

Izložba (3)

Izložba (2)