U sklopu projekta “Korak naprijed“, kako je i najavljeno, kreću informatički tečajevi:
–    ECDL Start – jedna skupina od 9 polaznika
–    ECDL Specijalist – dvije skupine od 9 polaznika
–    AutoCad – jedna skupina od 10 polaznika

Izobrazbu će provesti Algebra, Centar u Vukovaru, I.G.Kovačića 3, a sve skupine kreću s provedbom 23.09.2013, prema rasporedu o kojemu će odabrani polaznici biti obavješteni odmah nakon predtestiranja.

Za navedene informatičke tečajeve predtestiranja će biti održana 17. rujna u 13h i 18. rujna u 10h, prema unaprijed dogovorenom rasporedu, na gore navedenoj adresi.

Korisnici – dugotrajno nezaposlene osobe, korisnika socijalne pomoći, te pomoći Grada Vukovara, za dogovore trebaju nazvati u PRONI Centar za socijalno podučavanje Vukovar, na tel. 032/450-106 ili 032/441-612.

Projekt “Korak naprijed” (Step forward-eng.) ukupne vrijednosti 117.051,26 eura je financiran uz potporu Europske unije kroz program darovnice „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju izapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“ u okviru IPA IV. komponente „Razvoj ljudskih potencijala“ u iznosu od 104.973,76 eura, odnosno približno 793.560,00 kuna.

Za dodatne informacije obratite se:
Sanja Vuković-Čović,
Koordinatorica projekta
031/207-428