Projekt “Školontiranje“, koji za cilj ima povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa, posebice programa školskog volontiranja i volontiranja u zajednici, kroz obrazovanje i odgoj za volontiranje u školskim ustanovama i organizacijama civilnoga društva u Vukovarsko-srijemskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, službeno je započeo 1.lipnja 2017. godine. Kako bi isti polučio najbolje rezultate, u tu svrhu 9.lipnja u Osijeku održan je prvi radni sastanak partnera iz javnog i civilnog sektora – Osnovna škola Nikole Andrić Vukovar, Ekonomska škola Vukovar, Tehnička škola Sisak, Volonterski centar Osijek te PRONI Centar za socijalno podučavanje (nositelj projekta). Na sastanku organiziranom u prostoru nositelja projekta u Osijeku, predstavnici spomenutih ustanova i udruga razgovarali su o značaju i razvoju školskog volontiranja te projektnim aktivnostima, među kojima je i organizacija početnih konferencija u Vukovaru i Sisku planirane za početak srpnja.  Ovo je ujedno bila i prilika za potpisivanje međusobnog Sporazuma o suradnji na provedbi projekta koji će na području Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije biti provođen u trajanju od dvije godine.

Projekt Školontiranje je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.072.532,86 kn, a ukupna vrijednost projekta je 1.134.35684 kn.

ESF-cvijet Europski strukturni i investicijski fondovi logo EU